Znalezione obrazy dla zapytania fb

BZPG  - Aktualności


 

Badanie ankietowe – Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
2017-10-25

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny przygotowuje się do pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup 25 nowych autobusów do obsługi przewozów pasażerskich komunikacją publiczną na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w ramach działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Od 25 października do 2 listopada br. mieszkańcy mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie i określić swoje opinie w zakresie poprawy jakości i komfortu przewozów komunikacją publiczną z zastosowaniem dodatkowego wyposażenia autobusów m.in. w klimatyzację pełnopojazdową oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety, którą można wysłać pocztą elektroniczną na adres: biurobzpg@powiat.bielsko.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała, pok. 41 w godzinach otwarcia urzędu.

Badanie ankietowe potrwa do 2 listopada 2017 r.

 

POBIERZ ANKIETĘ

Instytucje / Programy