Znalezione obrazy dla zapytania fb

BZPG  - Aktualności


 

Projekt MAMBA
2018-08-09

Mamba – Maksymalizacja mobilności I dostępności usług w regionach dotkniętych zmianami demograficznymi.

Projekt, który realizowany jest wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej i Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (ARRS.A.) ma na celu wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie zapewnienia mobilności mieszkańców na obszarach dotkniętych zmianami demograficznymi oraz o utrudnionym dostępie do usług transportowych.

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny (BZPG), jako organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin i powiatu bielskiego wspiera ten projekt. 

 

Projekt jest finansowany z programu Interreg Baltic Sea Region (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Zrównoważony Transport).
Celem projektu MAMBA jest propozycja rozwiązania kurczących się usług transportowych w obszarach słabo zaludnionych, a jednocześnie dostarczenie nowego spojrzenia przez poprawę integracji struktur mobilności.


Projekt obejmuje swoim działaniem dziewięć regionów dotkniętych zmianami demograficznymi, oszczędnościami budżetowymi I innymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi. W ramach projektu wdrożone zostaną różne nowe formy mobilności regionalnej I lokalnej takie jak centra mobilności, wspólne użytkowanie samochodów na obszarach wiejskich (carpooling, fleetsharing).


ARRS.A. oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej przy współudziale BZPG będzie wspierać partnerów projektowych w badaniach I opracowaniu rozwiązań dla terenów wiejskich, w tym również w budowie podręcznika samoorganizacji mobilności oraz w formułowaniu sugestii dla twórców polityki regionalnej.

 

Lider projektu:

Diakonia Schleswig Holstein, Niemcy

 

Partnerstwo:

Nordregio, Szwecja
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Vidzeme, Łotwa
Region Planowania Vidzeme, Łotwa
Powiat Ploen, Niemcy
Powiat Cuxhaven, Niemcy
Region Ostrobotnia Południowa, Finlandia
Centrum Rozwoju Technologii Zdrowia Południowej Ostrobotni, Finlandia
Region Północnej Karelii, Finlandia
Miasto Vejle, Dania
Przedsiębiorstwo transportu publicznego „Sydtrafik”, Dania
Miasto Trelleborg, Szwecja
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Polska
Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Bialej, Polska,
Instytut ochrony Klimatu, Energii i Mobilności – Prawo, Ekonomia i Polityka, Administracja Ruchu Drogowego, Niemcy

 

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne na stronie: www.interreg-baltic.eu

 

Instytucje / Programy