Znalezione obrazy dla zapytania fb

BZPG  - Aktualności


 

Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia nowej kadencji
2018-12-10

W środę, 5 grudnia 2018 r., odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego drugiej kadencji.

Zgodnie ze Statutem Związku w skład Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego wchodzą reprezentanci gmin-uczestników BZPG. W kadencji 2018-2023 będą to następujące osoby:
• Powiat Bielski: Starosta Andrzej Płonka i Naczelnik Wydziału Komunikacji Bogusław Jakubiec,
• Bestwina: Wójt Artur Beniowski i inspektor Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Piotr Łyp,
• Buczkowice: Wójt Józef Caputa i inspektor Referatu Ogólno-Organizacyjnego Jerzy Kanik,
• Jasienica: Wójt Janusz Pierzyna i Wicewójt Krzysztof Wieczerzak,
• Jaworze: Wójt Radosław G. Ostałkiewicz i Skarbnik gminy Krzysztof Śliwa,
• Kozy: Wójt Jacek Kaliński i Skarbnik gminy Dominik Pawiński,
• Porąbka: Wójt Paweł Zemanek i Przewodniczący Rady Gminy Porąbka Zbigniew Drabek,
• Szczyrk: Burmistrz Antoni Byrdy i Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 Wojciech Bydliński,
• Wilamowice: Burmistrz Marian Trela i Kierownik Wydziału Spraw Gospodarczych Kazimiera Gabryś,
• Wilkowice: Wójt Janusz Zemanek i inspektor Referatu Inwestycji Wojciech Cendrzak.

W głosowaniach tajnych Zgromadzenie wyłoniło Przewodniczącego Zgromadzenia, którym ponownie wybrany został Pan Bogusław Jakubiec oraz Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia - Pana Zbigniewa Drabka.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu tajnym podjęli również decyzję o składzie Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, w którego skład weszli:
Przewodniczący Zarządu Związku – Radosław G. Ostałkiewicz (Wójt Gminy Jaworze),
Wiceprzewodniczący Zarządu Związku – Artur Beniowski (Wójt Gminy Bestwina),
Członek Zarządu – Antoni Byrdy (Burmistrz Szczyrku),
Członek Zarządu – Józef Caputa (Wójt Gminy Buczkowice),
Członek Zarządu – Jacek Kaliński (Wójt Gminy Kozy),
Członek Zarządu – Seweryn Kobiela (Dyrektor Biura Związku),
Członek Zarządu – Janusz Pierzyna (Wójt Gminy Jasienica),
Członek Zarządu – Andrzej Płonka (Starosta Bielski),
Członek Zarządu – Marian Trela (Burmistrz Gminy Wilamowice),
Członek Zarządu – Janusz Zemanek (Wójt Gminy Wilkowice),
Członek Zarządu – Paweł Zemanek (Wójt Gminy Porąbka).

Podczas dzisiejszych obrad wybrano również członków Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia, w skład której weszli:
Przewodniczący Komisji – Wojciech Bydliński,
Wiceprzewodniczący Komisji – Jerzy Kanik,
oraz Członkowie Komisji: Krzysztof Wieczerzak, Krzysztof Śliwa oraz Wojciech Cendrzak.

 

Zarząd wraz ze Zgromadzeniem będą kontynuować pozytywne zmiany w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na naszym obszarze. W perspektywie kilku najbliższych lat planuje się inwestycje w odnowienie taboru autobusowego oraz uruchomienie nowoczesnych rozwiązań, które sprawią, że transport publiczny będzie funkcjonalny, nowoczesny i ekologiczny.

 

Instytucje / Programy