Znalezione obrazy dla zapytania fb

BZPG  - Aktualności


 

I posiedzenie Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
2017-08-11

11 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Bielsku - Białej miało miejsce I posiedzenie Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego. 
  
Przypomnijmy: związek został utworzony przez Powiat Bielski oraz gminy: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbkę, Szczyrk, Wilkowice i Wilamowice do prowadzenia zadań z zakresu transportu publicznego. 27 marca związek ten z siedzibą w Bielsku – Białej został wpisany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru związków powiatowo – gminnych pod pozycją nr 6.
 

W siedzibie Starostwa Powiatowego spotkanie otworzył i stwierdził ważność obrad starosta bielski Andrzej Płonka, który przypomniał również historię tworzenia związku.


Przybyli na spotkanie wójtowie i burmistrzowie oraz wyznaczeni przez nich przedstawiciele gmin przyjęli porządek obrad. Powołano komisję skrutacyjną do głosowań w składzie: Jerzy Kanik – przewodniczący i Kazimiera Gabryś.


Powołano także komisję uchwał i wniosków w osobach; Mieczysław Brzezickii Piotr Łyp.

W głosowaniu tajnym wybrano przewodniczącego Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego, został nim Bogusław Jakubiec naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej oraz wiceprzewodniczącego Zgromadzenia BZP-G Pawła Zemanka, wicewójta gminy Porąbka.


Po tych wyborach, obrady Rady Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego prowadził przewodniczący Zgromadzenia Związku Bogusław Jakubiec.


Wybrano również w głosowaniu tajnym 11 -osobowy Zarząd, w skład którego weszli: Radosław Ostałkiewicz. przewodniczący Zarządu Związku, wójt gminy Jaworze, Artur Beniowski wiceprzewodniczący Zarządu Związku, wójt gminy Bestwina, członkowie Zarządu: Józef Caputa – wójt gminy Buczkowice, Janusz Pierzyna –wójt gminy Jasienica, Krzysztof Fiałkowski wójt gminy Kozy, Czesław Bułka wójt gminy Porąbka, Antoni Byrdy burmistrz Szczyrku, Marian Trela burmistrz gminy Wilamowice, Mieczysław Rączka - wójt gminy Wilkowice,  Andrzej Płonka starosta bielski oraz Marcin Żółtak przewodniczący Rady Nadzorczej PKS.

Zarząd pracować będzie społecznie, nie pobierając za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.
 

Na posiedzeniu I Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i terminu płatności składek członkowskich w pierwszym roku działalności Związku.


Na zakończenie spotkania wójt Radosław Ostałkiewcz – przewodniczący Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego podkreślił, że podstawowym elementem działania Związku będzie solidarna współpraca, działalność na zasadzie porozumienia, a decyzje będą wypracowywane konsolidacyjni.

 

/Tekst i foto: Alina Macher/

 

Instytucje / Programy