Znalezione obrazy dla zapytania fb

 BZPG  -  Dla pasażera - Ulgi i zniżki

 

Wykaz ulg ustawowych na bilety miesięczne

Wysokość ulgi Osoby uprawnione
93%  Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji
78%  Dzieci niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem
51%  Student, Dokotorant
49%  Uczeń
37%  Niewidomy
33%  Nauczyciel

 

Wykaz ulg ustawowych na bilety jednorazowe

Wysokość ulgi Osoby uprawnione
100%
- Straż Graniczna
- Poseł
- Senator
- Dziecko do lat 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)
95%
- Przewodnik niewidomego
- Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
- Opiekun inwalidy wojennego I grupy
93% - Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji
78%

- Niewidoma ofiara działań wojennych

- Dziecko do lat 4 (osobne miejsce)

- Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żadndarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych)

- Dziecko niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem

- Opiekun dziecka niepełnosprawnego lub dotkniętego inwalidztwem

- Żołnierz służby niezawodowej

- Inwalida wojenny I grupa

51% - Kombatant
37%
- Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
- Niewidomy
- Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
- Inwalida wojenny (grupa inna niż I)
- Weteran inwalida