Nowy zakup Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

Do siedziby Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego dotarł nowy autobus IRIZAR I6S. Pojazd został zakupiony ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Edycja I, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości usług poprzez zakup taboru zbiorowego transportu drogowego”. Wartość zadania wyniosła 1 463 700,00 zł, z czego dofinansowanie to 1 170 960,00 zł a udział…
Read more

Objazd w Kaniowie