Wizyta zagranicznej delegacji

W dniach 10-12 czerwca obszar oraz siedzibę Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego odwiedziła delegacja powiatu Rhein-Erft, będąca partnerskim powiatem dla Powiatu Bielskiego oraz przedstawiciele spółki REVG (Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH), która podobnie jak nasz operator świadczy usługi publicznego transportu zbiorowego. Jest spółką powiatu Rhein-Erft, wozi mieszkańców 10 gmin otaczających Kolonię. Na początku podmiot zajmował się stricte zarządzaniem komunikacją, w…
Read more

Nowe Zgromadzenie i Zarząd BZPG

W dniu 20 maja 2024 roku odbyło się pierwsze posiedzenie III kadencji Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. Zgodnie ze statutem Związku w skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezentantów powiatu i gmin będących uczestnikami Związku. W trakcie posiedzenia wybrano prezydium Zgromadzenia oraz skład Zarządu Związku. Przewodniczącym Zgromadzenia jednogłośnie wybrany został Pan Wojciech Bydliński, natomiast funkcję Wiceprzewodniczącej Zgromadzenia…
Read more

Podpisanie umowy na dostawę 6 nowych autobusów

Przedstawiciele Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego Pan Seweryn Kobiela – Przewodniczący Zarządu oraz Pan Artur Beniowski – Wiceprzewodniczący Zarządu podpisali umowę z firmą Daimler Buses Polska sp. z o.o., którą reprezentował Pan Artur Konarski – Prezes Zarządu oraz Pan Albert Milde – Prokurent, na dostawę 6 nowych autobusów marki Mercedes-Benz Citaro K.  Przedmiotem umowy jest dostawa sześciu…
Read more