Kontakt

BZPG – Kontakt

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny

Biuro Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego:

43-300 Bielsko-Biała
ul. Legionów 54
województwo śląskie

REGON: 367126283

NIP: 937-269-42-22

Telefon (33) 829 53 18 – 19

e-mail: [email protected]

ePUAP: BZPGBielskoBiala (/BZPGBielskoBiala/SkrytkaESP);

 

Godziny Urzędowania:

 

Poniedziałek: 730 – 1530

Wtorek: 730 – 1530

Środa: 730 – 1530

Czwartek: 730 – 1530

Piątek: 730 – 1530

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Beskidzkim Związku Powiatowo-Gminnym

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 54. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: [email protected]. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie. Jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.