Zgromadzenie BZPG

  BZPG – Zgromadzenie BZPG

 Zgromadzenie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego jest organem stanowiącym i kontrolnym związku. Zgodnie z zapisami Statutu, w skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezentantów powiatu i gmin będących uczestnikami związku. Każdy członek ma w Zgromadzeniu jeden głos. Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych dla zgromadzenia w tym m.in. określa kierunki działania Zarządu i samego związku. Upraszczając, Zgromadzenie jest odpowiednikiem Rady Powiatu lub Rady Gminy.

Przewodniczący Zgromadzenia – Bogusław Jakubiec
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – Zbigniew Drabek

Członkowie Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego:

Gmina Bestwina

 • Artur Beniowski
 • Piotr Łyp

Gmina Buczkowice

 • Józef Caputa
 • Jerzy Kanik

Gmina Jasienica

 • Janusz Pierzyna
 • Krzysztof Wieczerzak

Gmina Jaworze

 • Anna Skotnicka-Nędzka
 • Krzysztof Śliwa

Gmina Kęty

 • Marcin Śliwa
 • Piotr Własiński

Gmina Kozy

 • Jacek Kaliński
 • Katarzyna Matuszek

Gmina Porąbka

 • Paweł Zemanek
 • Zbigniew Drabek

Gmina Szczyrk

 • Antoni Byrdy
 • Wojciech Bydliński

Gmina Wilamowice

 • Marian Trela
 • Grzegorz Norymberczyk

Gmina Wilkowice

 • Janusz Zemanek
 • Wojciech Cendrzak

Powiat Bielski

 • Andrzej Płonka
 • Bogusław Jakubiec