Zgromadzenie BZPG

  BZPG – Zgromadzenie BZPG

  Członkowie Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego:

Gmina Bestwina

 • Artur Beniowski
 • Piotr Łyp

Gmina Buczkowice

 • Józef Caputa
 • Jerzy Kanik

Gmina Jasienica

 • Janusz Pierzyna
 • Krzysztof Wieczerzak

Gmina Jaworze

 • Radosław G. Ostałkiewicz
 • Krzysztof Śliwa

Gmina Kęty

 • Krzysztof Klęczar
 • Marcin Śliwa

Gmina Kozy

 • Jacek Kaliński
 • Katarzyna Matuszek

Gmina Porąbka

 • Paweł Zemanek
 • Zbigniew Drabek

Gmina Szczyrk

 • Antoni Byrdy
 • Wojciech Bydliński

Gmina Wilamowice

 • Marian Trela
 • Grzegorz Norymberczyk

Gmina Wilkowice

 • Janusz Zemanek
 • Wojciech Cendrzak

Powiat Bielski

 • Andrzej Płonka
 • Bogusław Jakubiec

  Przewodniczy Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – Bogusław Jakubiec
– naczelnik Wydziału komunikacji i transportu w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej

  Zastępcą przewodniczącego – Zbigniew Drabek
– Przewodniczący Rady Gminy Porąbka