Tabor

  Publiczny transport zbiorowy – Tabor

Jako organizator publicznego transportu zbiorowego dążymy do poprawy jakości świadczonych usług poprzez inwestycje w tabor. Obecnie usługi komunikacji publicznej świadczone są 110 autobusami. Tabor operatora spółki Komunikacja Beskidzka S.A. jak również organizatora Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego jest zróżnicowany. Począwszy od pojazdów wysokopokładowych poprzez niskowejściowe jak również nieskopodłogowe, klimatyzowane pojazdy.

Nasze wspólne inwestycje w tabor to zarówno kupowanie nowych pojazdów, jak i modernizacja modeli starszych.

Ponadto inwestujemy w niskoemisyjny transport publiczny, poprzez wymianę najstarszych pojazdów. Obecnie 30% pojazdów stanowią pojazdy niskoemisyjne.