BZPG

  BZPG – Informacje ogólne

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny (BZPG) tworzy jedenaście jednostek samorządu terytorialnego tj.
Gmina Bestwina, Gmina Buczkowice, Gmina Jasienica, Gmina Jaworze, Gmina Kęty, Gmina Kozy, Gmina Porąbka, Gmina Szczyrk, Gmina Wilamowice i Gmina Wilkowice oraz Powiat Bielski.

Związek został utworzony do prowadzenia zadań z zakresu transportu publicznego. Będzie on zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu i gmin będących jego uczestnikami.

Dnia 17 marca 2017 r. Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny z siedzibą w Bielsku-Białej (BZPG) został zarejestrowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w stosownym wykazie pod pozycją nr 6.

Wyżej wymienione zadanie Związek realizuje poprzez Operatora, którym jest Komunikacja Beskidzka S.A. (dawniej PKS w Bielsku-Białej S.A.)