O BZPG

  BZPG – Informacje ogólne

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny (BZPG) tworzy dziewięć gmin powiatu bielskiego, tj.
Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice oraz Powiat Bielski.

Związek został utworzony do prowadzenia zadań z zakresu transportu publicznego. Będzie on zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego o charakterze uzyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu i gmin będących jego uczestnikami.

Dnia 17 marca 2017 r. Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny z siedzibą w Bielsku-Białej (BZPG) został zarejestrowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w stosownym wykazie pod pozycją nr 6.

Wyżej wymienione zadanie Związek realizuje poprzez Operatora, którym jest PKS w Bielsku-Białej S.A.