Organizator

  BZPG – Informacje ogólne

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny (BZPG) tworzy jedenaście jednostek samorządu terytorialnego tj.
Gmina Bestwina, Gmina Buczkowice, Gmina Jasienica, Gmina Jaworze, Gmina Kęty, Gmina Kozy, Gmina Porąbka, Gmina Szczyrk, Gmina Wilamowice i Gmina Wilkowice oraz Powiat Bielski.

Związek został utworzony do prowadzenia zadań z zakresu transportu publicznego. Będzie on zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu i gmin będących jego uczestnikami.

Dnia 17 marca 2017 r. Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny z siedzibą w Bielsku-Białej (BZPG) został zarejestrowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w stosownym wykazie pod pozycją nr 6.

Wyżej wymienione zadanie Związek realizuje poprzez Operatora, którym jest Komunikacja Beskidzka S.A. (dawniej PKS w Bielsku-Białej S.A.)

Do zadań organizatora należą decyzje m.in. w zakresie:

 • przebiegu tras wszystkich linii działających w ramach sieci
 • częstotliwości kursowania pojazdów
 • trasach objazdowych w przypadku zaplanowanych remontów
 • taryfach biletów
 • konsultowaniu planowanych linii komunikacyjnych
 • tworzeniu i aktualizacja dokumentów w zakresie transportu publicznego
 • opracowywanie sprawozdań oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa
 • zamieszczaniu rozkładów jazdy na przystankach
 • ustalanie lokalizacji nowych przystanków – jeśli zostaniemy o tym poinformowani przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego

Do zadań operatora – spółki Komunikacja Beskidzka należy m.in.:

 • zarządzanie taborem
 • sprzedaż biletów poprzez kierowców oraz w punktach sprzedaży
 • czuwanie nad płynnością komunikacji publicznej
 • likwidowanie skutków zdarzeń komunikacyjnych
 • decydowanie w zakresie doboru taboru na poszczególne linie (np. czy na danej linii jeżdżą autobusy krótkie czy przegubowe)
 • wynajem autobusów
 • prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów.

Jedynymi oficjalnymi kanałami informacji o komunikacji publicznej są: strona internetowa www.komunikacjabeskidzka.pl, strona www.bzpg.pl, profil Facebook: Komunikacja Beskidzka S.A.,