FAQ – Najczęściej zadawane pytania

BZPG – Dla pasażera – FAQ Najczęściej zadawane pytania

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Dlaczego powstał Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny (BZPG)?

– BZPG został utworzony w celu wspólnego prowadzenia zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

2. Czym się zajmuje BZPG?

– BZPG organizuje i zarządza powiatowo-gminnymi przewozami pasażerskimi na obszarze samorządów go tworzących (Powiat Bielski oraz Gminy: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kęty, Kozy, Szczyrk, Porąbka, Wilamowice i Wilkowice), a także na obszarze Gminy Andrychów, Chybie, Czernichów, Łodygowice i Osiek.


BILETY

1. Gdzie mogę nabyć bilety?

– Bilety miesięczne oraz wieloprzejazdowe dostępne są w kasie na dworcu autobusowym w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej, natomiast bilety jednorazowe można nabyć w kasie dworca autobusowego lub bezpośrednio u kierowcy autobusu.

2. Od czego jest uzależniona opłata za przejazd?

– Opłata uzależniona jest od długości trasy przejazdu oraz przysługujących ulg.

3. Komu przysługuje bezpłatny przejazd?

– Straży Granicznej, Posłom i Senatorom, Dziecku do lat 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia) oraz osobom, które ukończyły 70 lat.

4. Gdzie mogę złożyć reklamacje dotyczącą biletu?

– Reklamacje można składać na dworcu autobusowym w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej

5. Zgubiłem legitymację studencką, Czy w czasie wyrabiania nowej mogę korzystać z ulgowych przejazdów komunikacją publiczną?

– Dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi jest ważna legitymacja studencka lub elektroniczna legitymacja studencka według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 roku (Dz.U. z 2011 r., nr 201, poz. 1188) w związku z art. 188 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 ze zm.).

Oznacza to, że w trakcie kontroli biletów, studenci zobowiązani są do okazania biletu oraz legitymacji studenckiej lub elektronicznej legitymacji studenckiej. W czasie, gdy osoba uprawniona do ulgowych przejazdów nie posiada dokumentu poświadczającego prawo do ulgi, zobowiązana jest do korzystania z komunikacji miejskiej na podstawie biletów normalnych, czyli płatnych 100 proc.

Zaświadczenie potwierdzające status studenta, wydane przez uczelnię na czas wyrabiania nowej legitymacji studenckiej, nie jest dokumentem uprawniającym do przejazdów ulgowych.


WNIOSKI

1. Gdzie mogę złożyć wniosek dotyczący przebiegu linii komunikacyjnej oraz rozkładów jazdy?

– Wnioski przyjmuje Biuro Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.


SKARGI I UWAGI

1. Gdzie mogę złożyć skargę na jakość świadczonych usług.

– Skargi należy składać u operatora Komunikacji Beskidzkiej S.A. lub w Biurze BZPG.