Cennik biletów

BZPG – Dla pasażera – Cennik biletów

Bilet normalny jednorazowy

4,00 zł

Bilet normalny dobowy

12,00 zł

Bilet miesięczny

140,00 zł

Bilet 50 przejazdowy

140,00 zł

(Szczegóły dotyczące biletów dostępne są w regulaminie)

pobierz tutaj