Cennik biletów

BZPG – Dla pasażera – Cennik biletów

Bilet normalny jednorazowy

5,00 zł

Bilet normalny dobowy

15,00 zł

Bilet miesięczny

180,00 zł

Bilet 50 przejazdowy

180,00 zł

(Szczegóły dotyczące biletów dostępne są w regulaminie)

pobierz tutaj