Zarząd BZPG

  BZPG – Zarząd BZPG

  Zgodnie ze Statutem Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, Zarząd jest organem wykonawczym związku, składa się z nie więcej niż 12 osób, w skład którego wchodzą reprezentanci samorządów tworzących BZPG. Zarząd działa kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu, w trakcie których podejmowane są decyzje m.in. dotyczące rozwoju transportu publicznego. Uczestnictwo w Zarządzie BZPG jest funkcją społeczną.

Zarząd BZPG tworzą:

 • Przewodniczący Zarządu Związku – Seweryn Kobiela (dyrektor biura związku),
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Związku – Artur Beniowski (Wójt Gminy Bestwina),
 • Członek Zarządu – Józef Caputa (Wójt Gminy Buczkowice),
 • Członek Zarządu – Janusz Pierzyna (Wójt Gminy Jasienica),
 • Członek Zarządu – Jacek Kaliński (Wójt Gminy Kozy),
 • Członek Zarządu – Marcin Śliwa (p.o. Burmistrza Gminy Kęty)
 • Członek Zarządu – Paweł Zemanek (Wójt Gminy Porąbka),
 • Członek Zarządu – Antoni Byrdy (Burmistrz Szczyrku),
 • Członek Zarządu – Marian Trela (Burmistrz Wilamowic),
 • Członek Zarządu – Janusz Zemanek (Wójt Gminy Wilkowice),
 • Członek Zarządu – Andrzej Płonka (Starosta Bielski)
 • Członek Zarządu – Anna Skotnicka-Nędzka (p.o. Wójta Gminy Jaworze)