Zarząd BZPG

  BZPG – Zarząd BZPG

  Zgodnie ze Statutem Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, Zarząd jest organem wykonawczym związku, składa się z nie więcej niż 12 osób, w skład którego wchodzą reprezentanci samorządów tworzących BZPG. Zarząd działa kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu, w trakcie których podejmowane są decyzje m.in. dotyczące rozwoju transportu publicznego. Uczestnictwo w Zarządzie BZPG jest funkcją społeczną.

Zarząd BZPG tworzą:

 • Przewodniczący Zarządu Związku – Seweryn Kobiela (dyrektor biura związku),
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Związku – Paweł Zemanek (Wójt Gminy Porąbka),
 • Członek Zarządu – Grzegorz Boboń (Wójt Gminy Bestwina),
 • Członek Zarządu – Jerzy Kanik (Wójt Gminy Buczkowice),
 • Członek Zarządu – Janusz Pierzyna (Wójt Gminy Jasienica),
 • Członek Zarządu – Anna Skotnicka-Nędzka (Wójt Gminy Jaworze)
 • Członek Zarządu – Jacek Kaliński (Wójt Gminy Kozy),
 • Członek Zarządu – Marcin Śliwa (Burmistrz Gminy Kęty),
 • Członek Zarządu – Antoni Byrdy (Burmistrz Szczyrku),
 • Członek Zarządu – Kazimierz Cebrat (Burmistrz Wilamowic),
 • Członek Zarządu – Maciej Mrówka (Wójt Gminy Wilkowice),
 • Członek Zarządu – Andrzej Płonka (Starosta Bielski),