Informacje podstawowe

  Operator – Informacja podstawowe

Operatorem publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na podstawie zawartej umowy z Organizatorem – Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym jest:

Adres siedziby spółki:
Komunikacja Beskidzka S.A.

ul. Legionów 54
43-300 Bielsko-Biała

KRS: 0000207966 Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej,

VIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego

NIP:
 547-004-91-47

Kapitał zakładowy Spółki:
7.500.000,00zł (wpłacony w całości).