Warto wiedzieć

  BZPG – Warto wiedzieć

Warto wiedzieć, że:

 Na liniach organizowanych przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny (BZPG) można podróżować nie tylko po obszarze BZPG. Autobusami można dotrzeć do wielu miejscowości, m.in. w powiecie żywieckim oraz oświęcimskim.

BZPG organizuje transport publiczny w na obszarze BZPG, a więc Powiatu Bielskiego oraz gmin go tworzących: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, WIlkowice, a także na obszarze Gminy Czernichów, Łodygowice, Kęty.

 Każdy pojazd kursujący na liniach obsługiwanych przez BZPG jest oznaczony obecnie logiem Operatora: PKS w Bielsku-Białej S.A. oraz Powiatu Bielskiego.

  Wspólnie z operatorem dbamy o to, aby łatwo było wejść do pojazdu. Część pojazdów, którymi dysponuje Operator posiada już niską podłogę. Ponadto czynimy starania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych na zakup nowoczesnych autobusów niskopodłogowych, wyposażonych w najnowocześniejsze rozwiązania.

  Wszystkie pojazdy posiadają darmowy dostęp do internetu Wi-Fi.

  W taryfie biletowej BZPG znajduje się niezwykle atrakcyjny cenowo Bilet 50 przejazdowy. To bilet okresowy umożlwiający pięćdziesiąt przejazdów w okresie miesiąca kalendarzowego. Bilet ten w porówaniu do biletu jednorazowego i miesięcznego jest bardzo atrakcyjny cenowo. Można go kupić na dworcu autobusowym PKS w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej.

  Zarząd BZPG podjał decyzję, że z dniem 1 stycznia 2018 roku osoby, które ukończyły 70. rok życia, będą mogły bezpłatnie podróżować komunikacją zbiorową organizowaną przez BZPG.

 Wymieniamy tabor, w ramach projektu  unijnego zakupionych zostanie 26 szt. nowoczesnych ekologicznych pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). W zmian za ten zakup, złomowanych zostanie 17 autobusów napędzanych dieslem, co poztywne wpłynie na ekologię, przyczyniajac się tym samym do promowania niskoemisyjności, ale także  sprawi iż podróżowanie naszymi autobusami będzie przyjemnością.

W dniu 25 marca 2019r. Zarząd PKS w Bielsku-Białej S.A. podpisał z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego – zakup taboru autobusowego”, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu wynosi ponad 32 mln zł, a dofinansowanie unijne to aż 22,5 mln zł. Wkład własny PKS w Bielsku-Białej S.A. to niespełna 4 mln zł.

 Corocznie na terenie Szczyrku wspólnie z samorządem, uruchamiamy bezpłatną komunikację publiczną w okresie od grudnia do marca. Celem bezpłatnej komunikacji tzw. „SKIBUSY” jest zmniejszenie korków, ułatwienie przemieszczania się po terenie miasta w tym w szczególności pomiędzy ośrodkami narciarskimi oraz troska o środowisko naturalne i tym samym ograniczenie „smogu”.