Ambicje

  Publiczny transport zbiorowy – Ambicje
Współpraca sprawia, że ​​jesteś silniejszy: 11 jednostek samorządu terytorialnego łączy swoją wiedzę, doświadczenie i siłę dla poprawy dostępności i rozwoju gospodarczego.
Obecnie obszar jednostek tworzących Związek liczy ok. 184 000 mieszkańców, a dostęp do transportu publicznego na całym obszarze, na którym realizowane są nasze linie liczy ok. 414 000 mieszkańców. W nadchodzących latach liczba mieszkańców będzie rosła, co wymaga lepszej dostępności. Oprócz  wyzwania w zakresie dostępności, lokalne samorządy stoją przed wyzwaniem związanym z rozwojem gospodarki i zapewnieniem łatwego dostępu do miejsc pracy oraz innych miejsc użyteczności publicznej.

Wykonywanie nowych połączeń

Aby zapewnić i utrzymać dostęp do rynku pracy i oraz poprawić komfort życia mieszkańcom, konieczne są inwestycje. Jako organizator staramy się na bieżąco optymalizować istniejące linie komunikacyjne w ramach publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, a także uruchamiać nowe połączenia. Każda decyzja w tym zakresie zostaje poprzedzona stosowną analizą dotyczącą możliwości organizacyjnych, finansowych oraz technicznych. 

Współpraca na rzecz transformacji energetycznej

Odnawiając gospodarkę, nie możemy zapomnieć o transformacji energetycznej. Paliwa kopalne kończą się i muszą ustąpić miejsca paliwom alternatywnym, które mają mniejszy wpływ na środowisko, dlatego nie zapominamy o transformacji energetycznej To kolejny powód, dla którego tworzymy bardziej zrównoważony transport publiczny i pracujemy nad znacznie niższą emisją CO2 w ruchu drogowym. Od 2020 roku rozwijamy tabor niskoemisyjny. Początkowo w 2020 roku 25% naszego taboru stanowiły autobusy zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG. W 2022 roku tabor niskoemisyjny stanowi blisko 30%, a w planach są dalsze inwestycje.