Druki do pobrania

Wniosek o wydanie Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

POBIERZ WNIOSEK

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Biuro Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała

III piętro, pok. 41
tel. 33 829 53 18
tel. 33 829 53 19

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Operator

Godziny przyjmowania wniosków:

poniedziałek – piątek 7:30—15:30

Opłaty:

 • za wydanie Zaświadczenia – 20 zł
 • za wydanie wtórnika Zaświadczenia – 20 zł
 • za zmianę Zaświadczenia – 10 zł
 • za zmianę Załącznika do Zaświadczenia – 10 zł
 • za zmianę Załącznika związaną ze zmianą Zaświadczenia –  20 zł

Wpłaty można dokonać  na konto Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego:
ING Bank Śląski 14 1050 1070 1000 0090 3124 3836

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Okres oczekiwania na zaświadczenie – 7 dni

W PRZYPADKU WNIOSKU DOTYCZĄCEGO ZMIANY ZAŁĄCZNIKA DO ZAŚWIADCZENIA (ROZKŁADU JAZDY), WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ CO NAJMNIEJ NA 30 DNI PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE NOWEGO ROZKŁADU JAZDY.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów;

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o zmianę zaświadczenia/załącznika do zaświadczenia  na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
 • poświadczona przez operatora za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku zmiany treści zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przypadku zmiany oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu i/lub numeru w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • dowód wniesienia opłaty