Komunikacja BEZ BARIER

  Publiczny transport zbiorowy – Komunikacja BEZ BARIER

Ważnym aspektem w organizacji transportu publicznego jest komunikacja dostosowana do osób niepełnosprawnych. Sprawą bezdyskusyjną jest obecnie zakup nowego taboru dostosowanego do osób niepełnosprawnych czy osób o szczególnych potrzebach, jednak w miarę możliwości staramy się również modernizować starsze nasze pojazdy w odpowiednie systemy umożliwiające komfortowe korzystanie z nich przez każdego pasażera.