Ulgi i zniżki

BZPG – Dla pasażera – Ulgi i zniżki

Wykaz ulg ustawowych na bilety miesięczne

Wysokość ulgiOsoby uprawnione
93%Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji
78%Dzieci niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem
51%Student, Dokotorant
49%Uczeń
37%Niewidomy
33%Nauczyciel

Wykaz ulg ustawowych na bilety jednorazowe

Wysokość ulgiOsoby uprawnione
100%- Straż Graniczna
- Poseł
- Senator
- Dziecko do lat 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)
95%- Przewodnik niewidomego
- Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
- Opiekun inwalidy wojennego I grupy
93%- Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji
78%- Niewidoma ofiara działań wojennych
- Dziecko do lat 4 (osobne miejsce)
- Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żadndarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych)
- Dziecko niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem
- Opiekun dziecka niepełnosprawnego lub dotkniętego inwalidztwem
- Żołnierz służby niezawodowej
- Inwalida wojenny I grupa
51%- Kombatant
37%- Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
- Niewidomy
- Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
- Inwalida wojenny (grupa inna niż I)
- Weteran inwalida

Przejazdy bezpłatne na podstawie biletów jednorazowych 

Wysokość ulgiOsoby uprawnione
100 %- Posłowie na Sejm i Senatorowie, na podstawie ważnych legitymacji;
- Dzieci w wieku do 4 lat, pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia;
- Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym;
- Osoby, które ukończyły 70 rok życia, tj. od dnia ukończenia, na podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, zawierającego zdjęcie oraz datę urodzenia. Tożsamość osoby uprawnionej potwierdzać można również przy użyciu usługi mObywatel;
- Pracownicy Organizatora oraz kontrolerzy biletów podczas wykonywania czynności służbowych, na podstawie legitymacji służbowej lub identyfikatora wydanego przez Organizatora lub Operatora;
- Pasażerowie, którzy w dniu 22 września każdego roku („Dzień bez samochodu”) okażą ważny oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu silnikowego oraz prawo jazdy;
- Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu finału, za okazaniem aktualnego identyfikatora;
- Podopieczni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta posiadający zaproszenie na coroczne spotkanie opłatkowe w dniu tego spotkania;
- Honorowi Dawcy Krwi:
a) posiadający status „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” na podstawie legitymacji wydanej przez ministra właściwego ds. zdrowia, którzy oddali bezpłatnie minimum 20 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
b) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia, na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Czerwony Krzyż, którzy oddali bezpłatnie minimum: – 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – w przypadku mężczyzn , – 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – w przypadku kobiet
c) wszyscy pozostali w dniu, w którym oddali krew, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MON lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA.