Ulgi i zniżki

BZPG – Dla pasażera – Ulgi i zniżki

Wykaz ulg ustawowych na bilety miesięczne

Wysokość ulgiOsoby uprawnione
93%Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji
78%Dzieci niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem
51%Student, Dokotorant
49%Uczeń
37%Niewidomy
33%Nauczyciel

Wykaz ulg ustawowych na bilety jednorazowe

Wysokość ulgiOsoby uprawnione
100%- Straż Graniczna
- Poseł
- Senator
- Dziecko do lat 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)
95%- Przewodnik niewidomego
- Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
- Opiekun inwalidy wojennego I grupy
93%- Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji
78%- Niewidoma ofiara działań wojennych
- Dziecko do lat 4 (osobne miejsce)
- Straż Graniczna, Celnik, Policjant, Żołnierz Żadndarmerii Wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych)
- Dziecko niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem
- Opiekun dziecka niepełnosprawnego lub dotkniętego inwalidztwem
- Żołnierz służby niezawodowej
- Inwalida wojenny I grupa
51%- Kombatant
37%- Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
- Niewidomy
- Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
- Inwalida wojenny (grupa inna niż I)
- Weteran inwalida