Nowe Zgromadzenie i Zarząd BZPG

W dniu 20 maja 2024 roku odbyło się pierwsze posiedzenie III kadencji Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. Zgodnie ze statutem Związku w skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezentantów powiatu i gmin[…]

Read more

Gminy wchodzące w skład Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego