Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny, ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała,
  • wysłać e-mail na adres: [email protected],
  • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (33) 829-53-18,
  • spotkać się osobiście w Biurze Związku przy ul. Legionów 54 w Bielsku- Białej. Godziny przyjęć interesantów podane są na stronie internetowej urzędu.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu i osób starszych

Budynek przy ul. Legionów 54, jest dostępny architektonicznie:

  • na parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, oznakowane kolorem niebieskim;
  • do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Legionów przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  • w budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących:

Do budynku można wchodzić z psem asystującym.