Aktualne postępowania

” Zakup autobusów do obsługi komunikacji powiatowo-gminnej”

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5143be26-b12e-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0