Aktualne postępowania

„Zakup taboru publicznego transportu zbiorowego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego”

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem :

https://miniportal.uzp.gov.pl/