Aktualne postępowania

„Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości usług poprzez zakup taboru zbiorowego transportu drogowego”

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

Ogłoszenie_TED_2022-OJS060-155196-pl

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem :

https://miniportal.uzp.gov.pl/