Aktualne postępowania

„Poprawa jakości usług publicznego transportu zbiorowego”

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bdfc99cb-1d97-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5