Darmowe przejazdy dla migrantów wojennych.

Migranci wojenni obywatelstwa ukraińskiego, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 23 lutego 2022 r., na podstawie paszportu lub innego dokumentu urzędowego z udokumentowaną datą przekroczenia granicy RP będą od 4 marca do 30 kwietnia 2022 roku uprawnieni do bezpłatnych przejazdów (ulga 100%).