Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny w ósmej edycji wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 600 000 zł na realizację inwestycji : „Poprawa jakości usług publicznego transportu zbiorowego”.