Nowe Zgromadzenie i Zarząd BZPG

W dniu 20 maja 2024 roku odbyło się pierwsze posiedzenie III kadencji Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. Zgodnie ze statutem Związku w skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezentantów powiatu i gmin będących uczestnikami Związku. W trakcie posiedzenia wybrano prezydium Zgromadzenia oraz skład Zarządu Związku.

Przewodniczącym Zgromadzenia jednogłośnie wybrany został Pan Wojciech Bydliński, natomiast funkcję Wiceprzewodniczącej Zgromadzenia powierzono Pani Annie Plichcie-Kotas.

W skład Zarządu weszli starosta powiatu oraz wójtowie i burmistrzowie gmin będących uczestnikami Związku.  W kadencji 2024-2029 funkcję Przewodniczącego Zarządu pełnić będzie Pan Seweryn Kobiela, natomiast Wiceprzewodniczącym Zarządu wybrany został Pan Paweł Zemanek.

Podczas obrad wybrano również nowy pięcioosobowy skład Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został Pan Wojciech Cendrzak.