Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – konsultacje społeczne

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.) Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny zawiadamia o opracowaniu projektu aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, z którym zapoznać się można w dniach od 18 grudnia 2023 r. do 8 stycznia 2024 r.

Opinie do projektu planu transportowego można składać na piśmie oraz drogą elektroniczną na adres [email protected] z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2024 r.

Z projektem planu transportowego można się zapoznać poprzez pobranie ze strony BIP Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego (kliknij tutaj)