Przywrócenie kursów na Biały Krzyż od 20 czerwca 2023 r.