Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego – zakup taboru autobusowego

KUPUJEMY EKOLOGICZNE AUTOBUSY DLA WAS !

 

W dniu 25 marca 2019r. Zarząd PKS S.A w Bielsku-Białej podpisał z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego – zakup taboru autobusowego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu wynosi ponad 32 mln zł, a dofinansowanie unijne to aż 22,5 mln zł. Wkład własny PKS S.A w Bielsku-Białej to niespełna 4 mln zł.

W ramach przedmiotowego projektu zakupimy 26 najnowocześniejszych autobusów zasilanych metanem (CNG), służących do transportu zbiorowego. Będą to pojazdy o długości między 11 a 13 m, mieszczące minimum 80 pasażerów. Pojazdy te zastąpią 17 autobusów, które nie spełniają dopuszczalnych norm. Dodatkowo w autobusach zainstalowane zostaną systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, które wspomogą proces informowania pasażerów oraz zarządzanie taborem, w najefektywniejszy sposób. Realizacja projektu nade wszystko przyczyni się do promowania niskoemisyjności, ale także sprawi iż podróżowanie naszymi autobusami będzie przyjemnością. Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na 31.12.2021r.