Ogłoszenie informacyjne w celu udzielenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy

Ogłoszenie informacyjne w celu udzielenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych

Ogłoszenie do pobrania poniżej:

notice