Ważność legitymacji służbowej MG

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA

Wydana dla: MG

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 54

POTWIERDZA WAŻNOŚĆ DOKUMENTU

ważny od 01.01.2023 do 31.12.2023