Wizyta zagranicznej delegacji

W dniach 10-12 czerwca obszar oraz siedzibę Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego odwiedziła delegacja powiatu Rhein-Erft, będąca partnerskim powiatem dla Powiatu Bielskiego oraz przedstawiciele spółki REVG (Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH), która podobnie jak nasz operator świadczy usługi publicznego transportu zbiorowego. Jest spółką powiatu Rhein-Erft, wozi mieszkańców 10 gmin otaczających Kolonię. Na początku podmiot zajmował się stricte zarządzaniem komunikacją, w 2017 r. przekształcił się w spółkę transportową. Obecnie obsługuje 51 proc. wszystkich przejazdów na terenie powiatu, resztę (49 proc.) realizują firmy prywatne wybrane w przetargu. Spółka zatrudnia 154 kierowców, którzy prowadzą leasingowane/wynajmowane autobusy ON, spełniające normy EURO VI.

Powyższe spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie planów zastępowania pojazdów z tradycyjnym napędem na pojazdy niskoemisyjne a dalszej przyszłości na pojazdu zeroemisyjne, w tym w szczególności pojazdy wodorowe, gdyż właśnie do zakupu takich przymierza się spółka REVG