Wzorowa współpraca z sąsiednimi gminami

W dniu dzisiejszym w siedzibie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego podpisane zostało porozumienie z Gminą Czernichów dotyczące organizacji i świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na jej obszarze. Wydarzenie dla Gminy Czernichów było szczególne, ponieważ dzięki coraz silniejszej współpracy, uruchomiona została nowa linia łącząca Czernichów i Kęty, po 20 latach przerwy.

W podpisaniu porozumienia Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny reprezentowali: Przewodniczący Zarządu BZPG – Radosław Ostałkiewicz oraz Wiceprzewodniczący Zarządu – Artur Beniowski , natomiast Gminę Czernichów reprezentowała Wójt Gminy – Barbara Kos-Harat.

           

Porozumienia z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym zostały również podpisane przez Gminę Andrychów, Gminę Chybie, Gminę Łodygowice oraz Gminę Osiek.