Zmiany w limitach osób w komunikacji publicznej

Drodzy pasażerowie,

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obecny limit osób w środkach publicznego transportu zbiorowego tj. 50 % miejsc siedzących lub 30% miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych obowiązuje do 14 maja br.

Natomiast od dnia 15 maja do 5 czerwca ulegną zmianie obecne limity i będą one wynosiły 100% miejsc siedzących lub 50% miejsc siedzących i stojących.

Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania w autobusach ust i nosa przy pomocy maseczki.