Aktualizacja Planu transportowego

OGŁOSZENIE

o opracowanym projekcie aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.) zawiadamiam o opracowaniu projektu aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, z którym zapoznać się można w dniach od 19 grudnia 2019 r. do 9 stycznia 2020 r. w siedzibie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego przy ul. Legionów 54 w Bielsku-Białej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (pok. nr 41, III piętro)

Projekt planu transportowego dostępny jest również na stronie: www.bzpg.pl (kliknij tutaj) oraz na stronie BIP Związku: www.bzpg.bip.gov.pl.

Opinie do projektu planu transportowego można składać na piśmie oraz drogą elektroniczną na adres [email protected] z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do 9 stycznia 2020 r.

Dodaj komentarz