Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny beneficjentem Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny beneficjentem Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny beneficjentem Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W dniu 2 września br. w siedzibie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski i sekretarz stanu w Ministerstwie Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed przekazali na ręce Przewodniczącego Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego Radosława G. Ostałkiewicza umowę na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Umową opiewa na kwotę 591.102,00 zł i jest to maksymalna dopłata jaką Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny może otrzymać w okresie od września do grudnia 2019 r. Dofinansowanie dotyczy 15 linii autobusowych o łącznej długości ok. 500 km. Siatka połączeń została zaplanowana w taki sposób, aby z utworzonych połączeń mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy powiatu bielskiego.

W uroczystym przekazaniu umowy oprócz wojewody udział wzięli wójtowie i burmistrzowie gmin tworzących związek, tj. burmistrz Wilamowic Marian Trela, wójt Porąbki Paweł Zemanek, wójt Buczkowic Józef Caputa, a także wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński i członkini zarządu powiatu Barbara Adamska. Swoją umowę na ten sam cel odebrał starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Wśród gości dzisiejszego zdarzenia obecni byli także senator RP Andrzej Kamiński i I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz radny RM Bielska-Białej Maks Pryga.

Przypominamy również, że celem Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest dofinansowywanie przywracanych lokalnych połączeń autobusowych. Dotyczy linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej trzech miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego. Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej weszła w życie 18 lipca tego roku.

Dodaj komentarz